Добре дошли!

Казвам се  Виолета Матова и от  м.октомври 2006г. съм Частен съдебен изпълнител с район на действие - Софийски градски съд. Образование: Магистър по право в Софийски Университет "Св.Климент Охридски" и  Магистър по финанси - Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий".

Превърнала съм в своя професия желанието си за  подобряване   на изпълнителния процес в Република България и за защитата на обществения интерес. В дейността си се стремя да предлагам висококачествени услуги в областта на принудителното изпълнение, отговарящи на високи професионални и етични стандарти. Най-искреното ми желание е непрекъснато да усъвършенствам дейността си  и да поддържам високото доверие и уважение на клиентите на кантората. В трудовия си път се стремя да  спазвам принципи, от  които се ръководя в дейността си: законност, прозрачност в действията, отговорност и професионализъм.
Изключително щастлива съм , че имам възможността да спомогна за налагане най-високи стандарти на професионализъм и етично поведение в гилдията. За времето, през което съм съдебен изпълнител, в съвместна дейност с властите и институциите сме постигнали стабилни и ефективни работни взаимоотношения, насочени към утвърждаване положителния имидж и доверие в частното съдебно производство. Работим изключително добре с всички  държавни институции, банки, полиция, фирми, кметства и частни лица. През тези години аз и екипът, с който работя,  успяхме да получим доверието и уважението на клиентите на кантората – независимо от коя страна са попаднали в конкретната ситуация – длъжник или взискател.
За Ваше улеснение при следенето на делата Ви е разработен софтуер за отдалечен достъп до деловодната система на кантората, чрез който във всеки момент по интернет можете да направите справка по всички заведени от Вас дела, да видите дали е направено поисканото от Вас проучване, предприетите мерки за събиране на вземането Ви, плащанията направени по делото, както и да извлечете статистически справки от системата.
На базата на резултатите които постигаме, на професионализма, който влагаме и заради отношенията между хората, е формирана и клиентелата ни.   Харесвам това, което работя, не бягам от проблемите в дейността,  старая се да ги разреша естествено с помощта на всички страни и с всички законови средства.
Благодарна съм на всички с които работя – взискателите, които ми се довериха,  институциите, които ми оказват съдействие, гражданите, с които съм в непрекъснат контакт и не на последно място на екипа от професионалисти, който успях да сформирам.

Имам натрупан сериозен опит при съдебното събиране на вземания, и в частност – при изпълнителни производства, образувани по реда ГПК и ЗОЗ. Клиенти на кантората са БАКБ АД;  ЦКБ АД;  ОББ АД; Банка ДСК, Зираат банкасъ кл.София, ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП; "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, "МОТО-ПФОЕ" ЕООД,  "АУТО ФРАНС 3000" ЕООД , "ЕОС МАТРИКС" EООД , "ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, С.Г.Груп, Агенция за събиране на вземания, финансови институции по ЗКИ; Столична община, Министерство на здравеопазването, множество адвокатски кантори в София и на територията на страната, чуждестранни юридически лица, частни лица и др.

Очаквам да се свържете с мен на посочените телефони и електронен адрес и да направим среща, за да обсъдим възможностите и условията на работа.
За мен ще бъде удоволствие да работя с Вас.